حدیث نفس

مثل فراموشی غروب یک مرغ دریایی در انحنای قلب بریده ابرها فرو میروم

مثل فراموشی غروب یک مرغ دریایی در انحنای قلب بریده ابرها فرو میروم

حدیث نفس

حدیث نفس من چون کیمیا ی نگاه اخلاقی بی مداهنه... گوهری ست قیمتی که وجدان ناخودآگاه آدمی رابه نقد می کشاند و وزن مقابله با خویشتن را بالا می برد تا جایی که برای عرضه بالا بلندی و خود خواهی نا بخردانه امکانی در ذهن و ضمیر آدمی باقی نمی نماند و خلوت درون را به آرمان شهر سقراط حکیم تبدیل می کند.... در عین حال که ریشه ای عمیق در این کهن دیار دارد ...ماهشهر علی بهار

بایگانی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی یکی از مصائب در زندگی  بشر را به علت ناکامی در احترام به آزادی می داند.... ایشان خاطر نشان می کند در روابط اجتماعی انسان  اصلی برای آزادی وجود  دارد بدین مضمون مادامی که افراد به دیگران آسیبی نمی رسانند باید از محدودیت ها آزاد باشند ، آزادی بیان و اندیشه ،آزادی سلیقه وپیگیری آن ، آزادی اجتماع ...او استدلال می کند که افراد هنگامیکه آزاد باشند در انتخاب و زندگی، کامیابتر هستند.....

صدای آزادی

در تاریکترین لحظه ها

صدای شورانگیز نور را می شنوم

صدای تبسم خورشید

وقتی لبخند می زند به گیاه

صدای بال کبوتر

هنگامه شفاف آسمان

صدای ماهی حوض

برق پولکها

قلبم را هم

قلمفرسایی می کنم

بالا بلند و دلیر

تا هر جا که آزادی بروید

تیرماه 1374 ماهشهر علی بهار

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۴ ، ۱۵:۲۳
علی ربیعی(ع-بهار)

هزار جهد بکردم که سٌرعشق بپوشم

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم....سعدی

شانزده آذر که می رسد یاد و خاطره همه آن سالهای عجیب در ذهن و ضمیرم زنده می شوند....گاهی به لبخندی گاهی به شوقی و زمانی به اشکی که با یادهای چندین نسل تکرار شدند هرچند امروزهم شانزده آذر است!...مثل هر سالِ دراین روز...من زنده می شوم...نفس می کشم...دست می زنم به سینه به قلبم، به دنبالم اینم که پیدا کنم کسی را که گم کردم آنروز.....................تهران زمستان 1380علی ربیعی ( علی بهار)

 از عاشقانه ها

گویی آن انارهای شیفته

در قاب دلم

همه ترک برداشتند

حضورت جاذبه قرمز غروب بود

شوق دیدارت لذت وافر طلوع

قسم می خورم

به ارتفاع قراری که داشتیم

بذری که کاشتیم

عمری ست انتظار می کشم

تا ببینمت

جاده ات را گم کرده ام

سرابت را پیدا

ماهشهر پاییز 1380علی ربیعی(ع-بهار)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۴ ، ۰۹:۳۱
علی ربیعی(ع-بهار)